Low arousal

KURSUS: LOW AROUSAL I PRAKSIS

Hvad gør man, når konflikter opstår og hvordan forebygger man konflikter uden magtkampe med vindere og tabere?

 

Kurset ”low-arousal i praksis” giver indsigt i low-arousal tilgangen og konkrete konflikt-håndteringsværktøjer. Tilgangen er udviklet til konflikthåndtering ift. børn, unge og udsat-te borgere, men er bredt anvendelig for alle som arbejder med borgere med stærke fø-lelser.


Kurset vil tage afsæt i den type konflikter og de problemstillinger, som I som medarbejdere oplever på jeres arbejdsplads. Gennem dialogbaseret undervisning vil I få færdigheder i at forebygge og håndtere konflikter på arbejdspladsen.


Kurset veksler vi mellem teori og praktiske øvelser og kan for en merpris inkludere professionelle rollespillere.

Indhold:

Kursusindholdet tilpasses arbejds-pladsens behov og ønsker, men vil generelt indeholde følgende elementer:


  • Principperne for low-arousal

  • Menneskesynet i low-arousal

  • Affekt og stresshåndtering

  • Kravtilpasning

  • Afledning

  • Forebyggelse af magtanvendelse

  • Overvejelser omkring fysisk indretning

Low arousal er en pædagogisk metode til at forsøge at undgå, at mennesker bliver sensorisk og følelsesmæssigt overstimulerede. Det handler om at skabe rammer for, at mennesker kan trives og gøre det rigtige når konflikter trænger sig på.

Vil du gerne høre mere om kurset "Low Arousal i praksis!", så udfyld kontaktformularen nedenfor. Du er også velkommen til at skrive eventuelle spørgsmål i beskedfeltet.

 
 
 
 

Om underviseren: 


Jakob Pihl har flere års erfaring som daglig leder på asylområdet. I dette arbejde har Jakob og hans medarbejdere haft stor succes med anvendelsen af low-arousal som et arbejdsredskab til at forebygge og håndtere konflikter og forbedre arbejdsmiljøet.


Jakob er uddannet i sociologi på Syddansk Universitet og er reserveofficer i Forsvaret, hvor han gennem mange år har undervist i kommunikation, kulturforståelse, stress mv.

MOJO FERDINAND APS

FØLG OS

LinkedIn

Facebook

FÅ VORES NYHEDSBREV

Vi sender maksimalt ét nyhedsbrev i kvartalet.